Historie

Het notariskantoor werd gestart door Clement van Caillie op 1 januari 1886 te Brugge. Opgevolgd door Henri, Georges en tot slot Henry van Caillie.

Hij werd door het bereiken van de wettelijke leeftijd voor opruststelling door de laatstgenoemde, op 13 april 2015 opgevolgd door notaris Tim Vandersteen.

Notaris Vandersteen werd benoemd bij Koninklijk besluit van 26 februari 2015. Op 13 april 2015 heeft notaris Vandersteen zijn eed afgelegd als opvolger van notaris van Caillie. Begin januari 2017 vervoegde notaris Filip Maertens het kantoor.